Home

XS Ribs Sverige

Vi är agenter för XS Ribs producerade och tillverkade i Storbritannien

 

 

Jag köpte en ny XS 545 2012 och blev så övertygad om XS förträffliga egenskaper och kvalité att jag bestämde mig för att bli agent för XS i Sverige efter att personligen ha träffat XS UK. Jag är gammal kappseglare på elitnivå och har barn som är jolleseglare. I XS 545 har jag hittat den perfekta följebåten. Jag lade stor möda på att få den byggd exakt efter mina specifikationer och idéer och XS har hela tiden svarat upp till alla mina krav vilket gjort mig mycket imponerad. Jag är inte återförsäljare, men kan ge oberoende goda råd om konfigurering mm och koppla samman er med XS-fabriken i UK. Jag kan också erbjuda demo och provkörning min XS 545, special designad för coaching. I mångt och mycket liknar den Tornado som tidigare tillverkades i Storbritannien. Offerten kommer att komma från XS-UK, så jag agerar bara som agent. Bestämmer ni er för att köpa så har ni alltså att göra med XS-UK legalt, men jag kan guida er genom hela processen från val av utrustning till att få hem båten och registrera eventuell UK-trailer.

 

 

 

www.xsribs.com

Länk till XS UKs hemsida där all info om modeller, priser mm finns.

 

https://www.facebook.com/pages/XS-Ribs-Sverige/193736060771804?fref=ts

Länk till XS Sveriges Facebook-sida där vi kommer med löpande uppdateringar.

 

Kontakt

 

Stefan Järudd

 

Järudd SkiYachting AB

Agent XS-Ribs UK

Erstaviks Kvarnväg 8

133 36 SALTSJÖBADEN

Tel 076 767 1222 (OBS nytt)

Bg 830-1608

stefan@xs-ribs.se

www.xs-ribs.se

www.facebook.com/pages/XS-Ribs-Sverige/193736060771804

www.xsribs.com

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved